avís legal

Ús de la pàgina web:

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL us informa que és titular de la pàgina web www.tallerdetapas.com . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL informa de les dades següents: El titular d’aquesta pàgina web és LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL, amb CIF: B63813612 i domicili social al carrer Aragó, núm. 254 , 5è-3a, 08007, de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37498, Foli 301199, Full/DUP 301199, Inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és [email protected]

Usuari i responsabilitats

La navegació, accés i ús per la pàgina web de LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la pàgina web de LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets a tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres pàgines de la xarxa.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina web només té finalitat informativa i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL declara haver aportat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com a les condicions d’ús de la pàgina web oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de galetes

LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL després del consentiment previ de l’usuari, utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en la seva navegació per la seva pàgina web, per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al vostre ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’apartat Política de Cookies permet a l’usuari conèixer tots els termes i condicions relatius a l’ús dels dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades esmentats.

Propietat Intel·lectual

Tret que s’indiqui expressament el contrari, els continguts d’aquest portal, incloent-hi, a títol enunciatiu, textos, imatges, sons, animacions, gràfics, botons, programes d’ordinador o bases de dades, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, són titularitat de LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL
Els drets de propietat intel·lectual dels col·laboradors de LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL que publiquin els seus treballs en aquest lloc web correspondran als seus autors. L’enviament de dites col·laboracions a LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació de les mateixes a través dels nostres llocs web.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge, disseny gràfic i codis de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL Serán, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, corresponent a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció distribució, comunicació pública i transformació, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL

Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció

LOMBARDO GRUPO RESTAURACIÓN, SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions administratives o judicials que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.